sobanner tall

200706 Vrije plaatsen BuSO Beemden

200703 Vrije plaatsen BuSO Sint Janshof

  

Verduidelijking opleidingsvormen en types
 
Het buitengewoon secundair onderwijs is opgedeeld in types:
 
  • Type basisaanbod: kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen. Vervangt sinds september 2015 geleidelijk type 1.
  • Type 1: kinderen met een lichte mentale handicap
  • Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
  • Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
  • Type 4: kinderen met een fysieke handicap
  • Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium
  • Type 6: kinderen met een visuele handicap
  • Type 7: kinderen met een auditieve handicap
  • Type 9: kinderen met autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 
Jongeren uit verschillende types kunnen in vier opleidingsvormen terecht:
 
Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing
Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu.
 
Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking
Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.
 
Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs
Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd.
 
Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.