Naar school in regio Mechelen

Brochure Wat als ... ?

Doel & opzet brochure Wat als ...?


Een groeiende groep jongeren verlaat het leerplichtonderwijs zonder een diploma of getuigschrift secundair onderwijs.

Hierdoor wordt de toegang tot de arbeidsmarkt moeilijker en daarmee verkleinen ook de kansen van deze jongeren binnen onze maatschappij.

Ongekwalificeerde uitstroom hoeft voor de jongere echter niet altijd een probleem te vormen.Het LOP secundair onderwijs regio Mechelen wil met de brochure ‘Wat als … je een diploma op zak wil?’ een handvat reiken aan jongeren die voortijdig de school dreigen te verlaten. De brochure wordt gericht bezorgd aan al wie op het punt staat de school te verlaten zonder getuigschrift of diploma. Zij vormt een stap in het zorgcontinuüm van de scholen om jongeren zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. De leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en CLB-medewerkers zijn de aangewezen professionals om de brochure te verspreiden en telkens ook de nodige duiding te geven.

Vaak zijn zij de laatste vertrouwenspersonen van de jongere die dreigt af te haken.

Maar ook buiten de scholen en de CLB’s zijn er organisaties waar schoolverlaters terecht kunnen met hun vragen, twijfels en problemen. Het LOP rekent binnen de regio hiervoorop het JAC, ROJM en de VDAB, ... . Zij zijn in de opvang van de jongeren erg waardevollepartners.Ook buiten het leerplichtonderwijs zijn er veel kansen om allerlei kwalificaties te behalen. Het behalen van een getuigschrift of diploma secundair onderwijs blijft eveneens tot de mogelijkheden behoren.

Deze brochure biedt de jongeren een eenvoudig en duidelijk overzicht van de mogelijkheden om buiten het leerplichtonderwijs een kwalificatie, een getuigschrift of diploma secundair onderwijs te behalen.

Persoonlijk contact en een goede interactie zijn de hefbomen om zoekende jongeren teondersteunen, daarom worden er zoveel mogelijk contactgegevens vermeld.De brochure zal dan ook geregeld worden aangepast.Klik op deze link om de brochure te downloaden en/of af te drukken.